082 810 000

Obvestilo

Prilagoditev cen

Napisano dne: 1. 2. 2017

 

Zaradi sprememb pogojev distribucije TV programov v Sloveniji (paket POP TV programov) in povišanja cen večine licenčnih in avtorskih pravic za TV programe smo bili tudi mi primorani   prilagoditi cene naših storitev, tako so se cene DTV paketov zvišale za 3,00 EUR. Nove cene so v veljavi od 1. marca 2017.

 

Naročniki, ki s spremembami ne soglašajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe, in sicer s pisno izjavo, ki jo pošljejo na naslov CATV Selnica-Ruše d.o.o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob Dravi ali jo oddajo v poslovalnicah KRS. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Naročniki, ki so na račun vezave za daljše časovno obdobje kupili opremo (TV sprejemnik, prenosni računalnik, tablični računalnik, hišni kino …), lahko v 30 dneh od objave sprememb prekinejo naročniško razmerje in poravnajo pogodbene obveznosti za nakup opreme ali od naročniške pogodbe odstopijo, ne da bi jim bili zaračunani stroški predčasne prekinitve naročniškega razmerja, pod pogojem, da hkrati odstopijo od aneksa k pogodbi za nakup opreme po subvencionirani ceni, obenem pa takoj poravnajo celotno kupnino. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo CATV Selnica-Ruše, d.o.o. povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete opreme in prejeto opremo obdržal, ali pa bo vrnil opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe.